För oss är kvalitet viktigt, vilket gör att vi är väldigt noggranna med vilka leverantörer vi väljer till vår produktion. Nedan finner ni några av våra tygleverantörer.