Leverantörer

För oss är kvalitet viktigt, vilket gör att vi är väldigt noggranna med vilka leverantörer vi väljer till vår produktion. Nedan finner ni några av våra tyg leverantörer.

Logotyp Sydtextil